AS Ecomont
pakub majasiseste veevarustuse, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni ning nende süsteemide juhtimise automaatika hooldamise, remontimise ja ehitamise teenust.


Teenuste tunnihinnad, EUR:
Märkus : kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.


REMONDI- JA HOOLDUSTÖÖD

Tööpäevadel 8.00-17.00

36.00

Tööpäevadel 17.00-22.00

42.00

                                              

SEADMETE JA AUTO KASUTAMISE LISA

         - sõidu- või hooldusauto/km (väljaspool Tallinna)

0.50

         - suuremate seadmete ja rasketehnika kasutamine
            kokkuleppel
                   


KEEVITUS- JA TIHENDUSMATERJALIDE LISA          

         - keevitusmaterjalid/keevisliide
24.00
         - tihendusmaterjalid/liide

3.60

                   

KONSULTATSIOON JA TÖÖ JUHTIMINE KOHAPEAL                                                 

         - tund
42.00
                   

TÖÖAJA ARVESTUS

Tööaja arvestus algab, kui töötaja väljub püsiasukohast Tallinnas Tulika tn.19 ja sisaldab tööks ning tööks vajalike materjalide hankimiseks kulunud aega.
Miinimumtasu on ühe töötunni hind.

Muudetud 17.10.2013